lô online

Phân Tích Doanh Nghiệp

PPC [MUA +30,0%] - Lợi suất cổ tức ổn định, có khả năng tăng định giá - Cập nhật

20-11-2020

VEA [MUA +20,8%] - Doanh số bán ôtô, xe máy và lợi nhuận sẽ phục hồi - Cập nhật

20-11-2020

TDM [MUA +39,3%] - Thu nhập cổ tức từ BWE hỗ trợ lợi nhuận mạnh mẽ - Cập nhật

20-11-2020

LHG [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Khu công nghiệp Long Hậu 3 là động lực tăng trưởng chính - Báo cáo công ty

20-11-2020

TLG [MUA +44,3%] - KQKD quý 3/2020 cho thấy đà phục hồi trong năm 2021 - Cập nhật

19-11-2020

PHR [MUA +22,4%] - KCN VSIP III sẽ dẫn dắt tăng trưởng 2021 - Cập nhật

19-11-2020

PLX [KHẢ QUAN +18,9%] - Tiềm năng phục hồi mạnh mẽ - Cập nhật

19-11-2020

KBC [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +4,3%] - Triển vọng ngắn hạn kém tích cực dù KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh được phê duyệt - Cập nhật

19-11-2020

VNM [PHTT +8,5%] - Trên đà tăng trưởng ổn định - Cập nhật

19-11-2020

FPT [MUA +45,9%] - Ký mới hợp đồng mạnh mẽ củng cố triển vọng tăng trưởng - Cập nhật

18-11-2020