lô online

Tin Thị Trường

FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/11/2020

20-11-2020

FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/11/2020

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/11/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 51957_-ngay-22.11.2020.pdf

HOSE