lô online

Tin Thị Trường

IJC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lộ trình đấu giá

20-11-2020

IJC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lộ trình đấu giá

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lộ trình đấu giá như sau:


Tài liệu đính kèm
 52002_0trinh20dau20gia.pdf

HOSE